طاها مهاجر

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم / موجیم که آسودگی ما عدم ماست

طاها مهاجر

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم / موجیم که آسودگی ما عدم ماست

اروپاییان و آمریکایی‌ها از واژه‌ی لیبرالیسم تعریف واحدی دارند که در مقابل سوسیالیسم یا چپ که دخالت شدید دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را معتقد است، به کار می‌رود. 

لیبرالیسم | اباحه‌گرایی

  • طاها Taha

امام خامنه‌ای: باید مقابل جریان غیرانقلابی داخل نظام ایستاد!

جریان غیرانقلابی

  • طاها Taha

در طول سالیان، اندیشمندان مسلمان و ادیان دیگر بر روی شش مُتَعَلَّقِ ایمان، پژوهش‌هایی هر چند اندک انجام داده‌اند اما آنچه از آن غفلت شده یا حداقل کمتر به آن پرداخته شده است، متعلق هفتم یا آیات الهی است؛ باید به این نکته توجه کرد که ایمان به «آیات الهی» مقوله‌ای جدا از ایمان به «آیه‌های قرآن» است چرا که ایمان به آیه‌های قرآن در متعلق ایمان به کتاب ذکر شده است.

آیت الهی

  • طاها Taha

تثلیث یعنی این‌که خدا تشکیل یافته از سه عنصر پدر و پسر و روح‌القدس و معنی‌اش این است که خداوند مرکب است و می‌تواند تجزیه شود. هرکدام از این سه موجود به‌تنهایی و مستقلاً به یک اندازه خدایند پس سه خدا هستند منتها خدائیشان به یک اندازه است. [1 (پدر) + ۱ (پسر) + ۱ (روح‌القدس) = یهوه]

The Trinity

  • طاها Taha

ثنویت از صفت نسبی ثَنَوی (منسوب به اثنَین) و ریشه "آن ث ن ی" است.[ذیل «ثنی»] و به معنای دوگانگی است.

ین و یانگ

  • طاها Taha

اگر یک گردشگری در شهر شما به شما رسید، و پرسید «اسلام چیست؟»، اسلام را چگونه تبیین می‌کنید؟ آیا اسلام را می‌شناسیم که برای او (و حتی خود) تبیین کنیم؟ برای تبیین عقلانی اسلام، دکترین اسلام را تعریف کنید. در دکترین چیستی، چرایی و چگونگی موضوعیت دارد. در واقع نتیجه این می‌شود: اسلام چیست؟ اسلام چرا؟ و اسلام چگونه؟

دکترین اسلام

  • طاها Taha

باید آن‌قدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزو مفاهیم رایج و گفتمان‌های عمومیِ ملّت‌های مسلمان و کشورهای ما قرار بگیرد. [امام خامنه‌ای ٧-٢-١٣٩۶]


باید مفاهیم قرآن جزو مفاهیم رایج شود

  • طاها Taha

اکنون پیش آمده از خود درباره‌ی ایمان پرسش کنید؟ اینکه ایمان از چه جایگاهی برخوردار است، به چه مواردی تعلق می‌گیرد و در کدام بخش روح انسان قرار دارد؟


متعلقات ایمان

  • طاها Taha

انقلاب ادامه دارد، برای تداوم و حفظ انقلاب باید مبارزه کرد! [امام خامنه‌ای ۶-۶-١٣٩۶]

انقلاب ادامه دارد

  • طاها Taha

آیا در جمهوری اسلامی، دین پیاده شده است؟ اسلام پیاده شده است؟ آیا مفاهیم قرآن را در سطور قطعی زندگی مجسم می‌شود؟

قرآن کریم


  • طاها Taha